Khóa Học Tại DORA

”Đừng xấu hổ khi bạn không biết, ta chỉ xấu hổ khi không học”

Khóa N3 Toàn Diện

47 buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • 880 từ vựng N3
 • 130 mẫu ngữ pháp
 • 370 Kanji

Khóa N4 Toàn Diện

51 buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • 800 từ vựng N4
 • 82 mẫu ngữ pháp
 • 167 Kanji

Khóa N5 Toàn Diện

51 Buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • 800 từ vựng N5
 • 76 mẫu ngữ pháp
 • 50 Domains

Khóa Hán Tự

17 buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • 1000 Kanji N3, N4, N5
 • Học qua bộ thủ
 • Quy tắc Chuyển Âm

Khóa Tổng Ôn N3

27 buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • Ôn Tập Kiến Thức N3
 • Chữa 6 đề thi N3
 • Kinh Nghiệm Làm Bài Thi

Khóa Luyện Đề N3

20 Buổi

 • Học trực tuyến với Sensei
 • Chữa 6 đề thi N3
 • Kinh nghiệm làm bài thi
 • Mẹo & Tip

Nhận Tư Vấn

Scroll to Top