fbpx

Đội ngũ Sensei

Doi ngu Sensei

Phạm Đình Công

Trình độ tiếng Nhật N1
3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật
Đã từng làm việc tại công ty cổ phần Hirayama
Doi ngu Sensei

Ngô Tuyết Như

Trình độ tiếng Nhật N1
Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
1 năm sinh sống và làm việc tại Nhật
Đã từng làm phiên dịch viên tại công ty cổ phần Sansei
Doi ngu Sensei

Nguyễn Thị Lan Anh

Trình độ tiếng Nhật N1
6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
1 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Từng làm biên phiên dịch tại công ty Academy Arc
Từng công tác tại phòng đào tạo tiếng Nhật của công ty Eikoh
Từng giữ chức vụ Trưởng phòng đào tạo tại công ty Tokai
Doi ngu Sensei

Lê Thị Thu Quỳnh

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Đã từng làm việc tại công ty TNHH Y.H Trade Nghệ An
Hiện tại đang làm việc tại công ty cổ phần HTC
Doi ngu Sensei

Đặng Ngọc Thúy

Trình độ tiếng Nhật N2
Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Đã từng công tác tại bộ phận check-in tại sân bay quốc tế Kansai
Doi ngu Sensei

Lê Thị Lai

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Từng làm hướng dẫn viên, tiếp đón và phiên dịch viên cho đoàn đại biểu đến từ Nhật Bản
Từng làm người phiên dịch viên tại công ty Shiokaze
Từng làm phiên dịch viên ngành IT tại công ty phần mềm FPT
Doi ngu Sensei

Vũ Trọng Hải

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Doi ngu Sensei

Lê Ngọc Quỳnh

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Đã từng làm việc tại trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế và hỗ trợ du học
Doi ngu Sensei

Phạm Thị KimThảo

Trình độ tiếng Nhật N2
Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Doi ngu Sensei

Bùi Thị Hậu

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Hơn 1 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Từng làm việc tại công ty USOL-V
Doi ngu Sensei

Đỗ Thị Minh Hương

Trình độ tiếng Nhật N2
10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Từng làm phiên dịch tại công ty Daystar
Doi ngu Sensei

Trịnh Thị Thêu

Trình độ tiếng Nhật N2
5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
Hơn 1 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Doi ngu Sensei

Lê Thị Hồng

Trình độ tiếng Nhật N2
Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Từng làm phiên dịch viên tại công ty cổ phần Brother
Doi ngu Sensei

Lê Thanh Hà

Trình độ tiếng Nhật N2
2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
2 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
Đã từng làm biên, phiên dịch tự do
Scroll to Top