Phạm Thị KimThảo

Sensei

    • Trình độ tiếng Nhật N2
    • Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật
    • 3 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản
    Scroll to Top